Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
šifra: 70.042
SEXY HOTSHOTS, zidni kalendar, 7 listova, B3 format
boja: pun kolor
težina: 0,213 kg
pakovanje: 50/1/1 kom.
cena bez PDV-a: 0,83 EUR
 
na lageru: 9.682 kom.
šifra: 70.047
VINA, zidni kalendar, 7 listova, B3 format
boja: pun kolor
težina: 0,213 kg
pakovanje: 50/1/1 kom.
cena bez PDV-a: 0,83 EUR
 
na lageru: 7.697 kom.
šifra: 70.050
VOJVODINA, zidni kalendar, 7 listova, B3 format
boja: pun kolor
težina: 0,220 kg
pakovanje: 50/1/1 kom.
cena bez PDV-a: 0,83 EUR
 
na lageru: >10.000 kom.
šifra: 70.052
MANASTIRI CRNE GORE, zidni kalendar, 7 listova, B3 format
boja: pun kolor
težina: 0,213 kg
pakovanje: 50/1/1 kom.
cena bez PDV-a: 0,83 EUR
 
na lageru: 805 kom.
šifra: 70.055
JEDNOLISNI VERSKI, zidni kalendar, jednolisni, B3 format
boja: pun kolor
težina: 0,050 kg
pakovanje: 150/1/1 kom.
cena bez PDV-a: 0,22 EUR
 
na lageru:  -  kom.
šifra: 70.058
PRIRODA IV, zidni kalendar, 12 lista, A3 format
boja: pun kolor
težina: 0,173 kg
pakovanje: 60/1/1 kom.
cena bez PDV-a: 0,90 EUR
 
na lageru: 4.689 kom.
šifra: 70.059
PRAVOSLAVNI II, zidni kalendar, 12 lista, A3 format
boja: pun kolor
težina: 0,193 kg
pakovanje: 60/1/1 kom.
cena bez PDV-a: 0,90 EUR
 
na lageru: 2.009 kom.
šifra: 70.060
STARA SRBIJA, zidni kalendar, 7 listova, B3 format
boja: pun kolor
težina: 0,213 kg
pakovanje: 50/1/1 kom.
cena bez PDV-a: 0,83 EUR
 
na lageru: 7.300 kom.
šifra: 70.061
ŽENE I MOTORI, zidni kalendar, 7 listova, B3 format
boja: pun kolor
težina: 0,204 kg
pakovanje: 50/1/1 kom.
cena bez PDV-a: 0,83 EUR
 
na lageru: 4.697 kom.
šifra: 70.063
NAŠA SRBIJA, zidni kalendar, 7 listova, B3 format
boja: pun kolor
težina: 0,213 kg
pakovanje: 50/1/1 kom.
cena bez PDV-a: 0,83 EUR
 
na lageru: 7.295 kom.
šifra: 70.065
VODE SRBIJE, zidni kalendar, 13 lista, B3 format
boja: pun kolor
težina: 0,313 kg
pakovanje: 30/1/1 kom.
cena bez PDV-a: 1,28 EUR
 
na lageru: 7.798 kom.
šifra: 70.066
HARMONIJA, performaks kalendar, 13 lista, format 220 x 470 mm
boja: pun kolor
težina: 0,135 kg
pakovanje: 50/1/1 kom.
cena bez PDV-a: 0,68 EUR
 
na lageru: 7.047 kom.